traktor

Håltagning

Även håltagningar föregås av planeringsarbete med upprättande av tidplaner, håltagningsplaner, hållfasthetsberäkningar samt planering av omhändertagande av rivningsmaterial.

Vi utför håltagning i samtliga byggnadsmaterial och har komplett utrustning
bland annat i form av vägg-, golv-, wire-, stick- och rundhålssågar. Dessutom har vi borrmaskiner för kärnhålsborrning samt slip- och fräsmaskiner.

Kontakt

Kontakta Anders Andersson
070-200 75 89 för mer information om håltagning.

Skicka din offertförfrågan till info@voidab.se